1. LEGALISASI

    Persyaratan :

  1. Menunjukkan dokumen asli;
  2. Dokumen yang akan dilegalisasi terbaca dengan jelas.

 

2. SURAT KETERANGAN WARIS

    Persyaratan :

  1. Surat pernyataan/keterangan waris bermaterai Rp. 10.000,- ditandatangani oleh semua ahli waris, saksi dan diketahui Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah;
  2. Salinan/ Photocopy KTP dan Kartu Keluarga seluruh ahli waris;
  3. Salinan/ Photocopy akta kematian;
  4. Salinan/ Photocopy objek waris (Sertifikat tanah atau rekening bank);
  5. Apabila dikuasakan dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani oelh pemberi kuasa (seluruh ahli waris), penerima kuasa, diketahui Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah, serta dilengkapi dengan Salinan/ Photocopy KTP penerima kuasa.

 

3. DISPENSASI NIKAH

    Persyaratan :

  1. Dokumen lengkap dari kelurahan (N1, N2, N4)
  2. Pengantar RT/RW;
  3. Salinan/ Photocopy KK dan KTP calon pengantin kedua belah pihak;
  4. Salinan/ Photocopy Akta Kelahiran bagi kedua belah pihak;
  5. Salinan/ Photocopy KK Orang tua bagi yang sudah pisah KK;
  6. Salinan/ Photocopy Akta kematian bagi orang tuanya sudah meninggal;
  7. Salinan/ Photocopy akta cerai/kematian bagi yang berstatus cerai hidup/cerai mati;
  8. Salinan/ Photocopy saksi 1 orang dari masing-masing pihak.

 

4. BEDA NAMA/IDENTITAS

    Persyaratan :

  1. Surat pernyataan beda nama/identitas (bermaterai Rp. 10.000,-)       ditandatangani pemohon, diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah;
  2. Salinan/ Photocopy KTP Pemohon;
  3. Salinan/ Photocopy dokumen pendukung beda nama/identitas.

 

5. PERNYATAAN DOMISILI USAHA

    Persyaratan :

  1. Surat pernyataan domisili usaha (bermaterai Rp. 10.000,-) ditandatangani pemohon, diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah;
  2. Salinan/ Photocopy KTP Pemohon;
  3. Salinan/ Photocopy dokumen identitas perusahaan (akta pendirian).

 

6. PERNYATAAN DOMISILI/TEMPAT TINGGAL

    Persyaratan :

  1. Surat pernyataan domisili/tempat tinggal (bermaterai Rp. 10.000,-) ditandatangani pemohon, diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah;
  2. Salinan/ Photocopy KTP dan KK Pemohon. 

 

7. KETERANGAN USAHA

    Persyaratan :

  1. Surat keterangan usaha ditandatangani pemohon, diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah;
  2. Salinan/ Photocopy KTP dan KK Pemohon. 

 

8. PERNYATAAN BELUM MENIKAH

    Persyaratan :

  1. Surat pernyataan belum menikah (bermaterai Rp. 10.000,-) ditandatangani pemohon, diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah;
  2. Salinan/ Photocopy KTP dan KK Pemohon.